دانلودها

راهنمای نصب دستگاه

با استفاده از این راهنما میتوانید دستگاه ردیابی را به آسانی بر روی خودرو خود نصب و راه اندازی کنید.


دانلود

اپلیکیشن اندروید

با استفاده از این اپلیکیشن میتوانید موقعیت و پارامترهای مورد نیاز خودرو خود را بدون نیاز به اینترنت به صورت نقشه آفلاین بر روی تلفن همراه مشاهده کنید.

دانلود

راهنمای کامندها

با کمک این راهنما وبا استفاده از پیام کوتاه تلفن همراه میتوانید پارامترهای مختلف دستگاه را تنظیم کنید.


دانلود

پشتیبانی